Verksamhet

Våra fem verksamhetsområden är studiecirklar, resor, föredrag,  konstvisningar, och musikcaféer. Dessutom inbjuder vi till julbord och till en vårresa som avslutning på terminen och dessa två aktiviteter får våra medlemmar till ett reducerat pris.

Våra mer än 1600 medlemmar deltar i ca 90 cirklar, 8-10 föredrag, 6-8 resor och 4-6 konstvisningar per år.

Studiecirklar

Senioruniversitetet har ett stort och varierat utbud av studiecirklar, 47-48 cirklar per termin med 10-12 sammankomster. Studietimmar varierar beroende på typen av studiecirkel.
Studiecirklarna täcker många ämnesområden, språk, kultur, konst, musik, data och foto, motion och natur. Detta innebär att varje medlem kan hitta något som passar hans/hennes intresseområde. 
Tack vara att allt arbete inom föreningen är ideellt kan vi hålla låga priser på våra studiecirklar.

Resor

Senioruniversitetets resor är mycket uppskattade av våra medlemmar och blir oftast tidigt fulltecknade. Vi anordnar 3–4 resor per termin, både inom Sverige som utomlands. Resorna anordnas ofta efter förslag från medlemmarna.
Vi arrangerar både kortare och längre resor. De kortare resorna kan vara endags opera- eller teaterresa eller en vårutflykt som avslutning på terminen. Så t.ex. har vi haft båtutflykt i både Östergötlands och i norra Vätterns skärgård.
Våra längre resor går oftast utomlands, t.ex. till Island, Kroatien, Bretagne – Normandie, Italien, Grekland och Skagen.

Föredrag

Vi erbjuder intressanta föredrag, presenterade av personer med spännande upplevelser, erfarenheter och kunskaper. Programmet omfattar normalt ett föredrag i månaden, vanligtvis den första onsdagen i månaden, med varierad ämnesanknytning.
Kommande föredrag presenteras i vår Medlemsinformation, som skickas ut två gånger per år samt även på vår hemsida. De aviseras också i Corren under rubriken "Linköping:  I dag".  Efter föredragen erbjuder vi någon form av förtäring till självkostnadspris för att ge våra medlemmar möjlighet att träffas och pratas vid.
Dessutom ges, inför våra längre resor, ofta föredrag som har anknytning till resemålet som en förberedelse innan resan.

Konstvisningar

Konstpedagogen Åsa Nyberg-Botshinda vägleder oss genom utställningarna i Passagen, Linköping kommuns konsthall speciellt anordnade kostnadsfritt för våra medlemmar.

Musikcaféer

Vi träffas för att fika och lyssna på musik men någon inbjuden som värd.

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping