Alla icke-digitala aktiviteter t.o.m. april ställs in, undantag ett fåtal studiecirklar

Digitala studiecirklar och cirklar enligt överenskommelse med begränsat antal deltagare kommer att genomföras.

Beslut vid styrelsemöte 2021-02-18

Uppdaterad: 2021-04-06