Ingen medlemsavgift för 2021!

Styrelsen har beslutat att medlemskapet förlängs till 2021 för alla nuvarande, och under året tillkommande, medlemmar.

Eftersom vi inte kunde ha några aktiviteter under våren 2020 och ej heller kan ha aktiviter annat än utomhus, under hösten 2020, och eftersom möjligheterna för våren 2021 är osäkra, förlängs allas medlemskap till slutet av 2021.