Alla höstens aktiviteter inställda, utom de som sker utomhus

Till medlemmarna i Senioruniversitetet i Linköping

Ingen verksamhet hösten 2020

Det som hände under senvåren 2020 är tyvärr fortfarande verklighet. Styrelsen har efter moget övervägande beslutat att ställa in samtliga cirklar, föredrag, resor och konstvisningar under hösten 2020. Vi bedömer att hösten är alltför oviss, bl a med utgångspunkt av de scenarier som Folkhälsomyndigheten har presenterat och att Östergötland har uppvisat fler smittade under senaste månaden.
Vi vill inte utsätta er medlemmar för risken för smitta i samband med vår verksamhet.
Vi hoppas att ni har förståelse för vårt beslut. Försiktighetsprincipen är viktig för oss. Vi följer nogsamt regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att agera skyndsamt om nya direktiv kommer från myndigheterna.
Detta har inte varit ett lätt beslut och vi kan bara hålla med om att världen inte är vad den borde vara, men håll ut, det kommer bättre tider!
Det erbjuds dock några undantag: Naturvandringarna kommer att genomföras som planerat, i och med att de kan genomföras utomhus och konstvisningarna har blivit konstvandringar. Den första äger rum redan nu på fredag den 21 aug. Dock är den redan övertecknad, men det kommer flera under förhösten, håll utkik på hemsidan!
För övrigt så uppmanar vi alla att hålla sig uppdaterade med vad som publiceras på hemsidan. Där kommer vi att annonserat alla nyheter, både negativa och förhoppningsvis fler positiva!!

Margareta Lensell
Ordförande

 

Uppdaterad: 2020-08-18