Bakgrund/Historia

Idén med Pensionärs- och senare Senioruniversitet lanserades i Frankrike vid 1970-talets början. 

Till Sverige och Uppsala kom verksamheten 1979. Idag finns 35 Senioruniversitet i Sverige.  En förteckning finns hos Folkuniversitet

I Linköping startades ett 1989 med namnet Pensionärsuniversitetet, och hade då 90 medlemmar,  första terminen genomfördes 17 cirklar.

Våren 2009 bytte Pensionärsuniversitetet namn till Linköpings Senioruniversitet och 55+ blev lägsta åldern för medlemskap.

Gamla kalendarier fr.o.m. 2014

Gamla medlemsblad fr.o.m. 2013

Vårt arkiv finns numera hos Linköpings Föreningsarkiv.
Här är en Arkivförteckning

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping