Månadsföredrag

Hösten 2018

En arkitektonisk resa genom tid och rum - 5 december
Cecilia Björk och Laila Reppen, arkitekter SAR/MSA

Föreläsarna har tillsammans skrivit och illustrerat uppskattade böcker om arkitektur. Syftet med dem är att öka intresset för arkitektur och ge verktyg att läsa och förstå stadens uppbyggnad och årsringar. Föreläsningen handlar om de byggnader och den stadsmiljö vi har runt omkring oss, speciellt arkitekturen under de 100 åren mellan 1880 och 1980. Föreläsarna erhöll Sveriges Arkitekters Kritikerpris 2016 för sitt mångåriga arbete att sprida kunskap om kulturhistoriska kvaliteter i vardagsarkitekturen.

 

Våren 2019

Föredragen omfattar ca 1 timme och efteråt finns tid till frågor/diskussioner och en stunds samvaro över en kopp kaffe. Föredragen annonseras i Corren under ”Linköping idag” och på www.sulink.se
Tid: Onsdagar kl 14.00 - ca 15.00
Lokal: Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping 
Pris: Medlemmar 40:-. Icke medlemmar 60:-

Ett skolprojekt i Kambodja – 23 januari
Gunilla Borg Andersson, fd studievägledare, LiU och Torbjörn Andersson, civ ing

Detta är historien om hur en turistresa resulterade i ett skolprojekt i Sihanoukville, Kambodja.
Skolan startade 2009 och har idag ca 125 elever i åldrarna 6-22 år. Genom projektet ges barn, vilkas
föräldrar inte har råd att bekosta privata skolavgifter, en möjlighet till utbildning i bl a
engelska, som är en nödvändighet för arbete inom turism och i handhavande av datorer, smarta telefoner
osv. Skolan utvecklas successivt och 2014 kunde man starta en utbildning i grundläggande datorteknik.

Ta sig frihet - Bloomsbury, Indien och konsten att leva – 20 februari
Ingela Lind, författare och konstkritiker

Ingela Lind har arbetat på radio, TV och Dagens Nyheter sedan 1970-talet. Samtidigt med den senaste
boken Ta sig frihet var hon curator för utställningen Bloomsbury Spirit på Artipelag 2018.
Bloomsburygruppen bildades i början av 1900-talet av en grupp diskuterande vänner. Snart utvecklades de
till Storbritanniens främsta konstnärer, ekonomer, historiker, författare, filosofer, kritiker och matematiker.
De drev en inkluderande och mjuk modernism som ett alternativ till den renläriga hårdhet och den
funktionalism, som istället gick ut som segrare. Till den radikala gruppen hörde bl a Virginia Woolf,
Maynard Keynes, Vanessa Bell och Leonard Woolf. Mantrat var vänskap, sanningssökande, samtal och
gränsöverskridanden mellan konstarterna.

Vetenskapliga bilder berättar historier – 20 mars
Björn Fjæstad, docent, redaktör för tidskriften Sans

Björn Fjæstad var chefredaktör för Forskning & Framsteg i 32 år. När han gick i pension gick han
igenom alla tidskriftsnummer som han varit med om att göra. Av de 25 000 fotografier och teckningar
som publicerades under hans tid på tidskriften valde han ut 25, alltså en promille, som han ansåg vara de
allra intressantaste. Kring var och en av bilderna finns en kort och spännande historia att berätta. Bilderna
spänner över så vitt skilda ämnen som historia, samhällsvetenskap, zoologi, teknik, mm.

Från halländsk politik till östgötska angelägenheter – 17 april
Carl Fredrik Graf, landshövding

Carl Fredrik Graf är sedan 1 september 2018 landshövding i Östergötlands län med ett förflutet som
riksdagsledamot och kommunstyrelseordförande i Halmstad.

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping