Föreläsningsserie ht 2018

INTERNATIONALISERING OCH NATIONELLA PERSPEKTIV

Senioruniversitetet erbjuder under hösten 2018 en serie om fyra föreläsningar ägnade åt att belysa frågor kring avvägningen nationalism-internationalism, nationalstatens framtid, nationella idéers betydelse, alla frågekomplex av den största vikt för vår samtid och framtid med fortsatt vitala historiska rötter.Det samlade målet med serien är att lyfta fram historiska, politiska, ekonomiska och kulturella perspektiv på internationalisering och nationella strävanden med sin tyngdpunkt på dagens Europa.

Tid och lokal: Fyra tisdagar kl. 14.00-15.30. Vagnhallen, Fontänen Västra vägen 32

Serien omfattar fyra föreläsningar och som medlem kan du köpa ett abonnemang för hela serien eller delta i enstaka föreläsningar.

Anmälan till serieabonnemang à 160 kr ska göras senast 24 augusti på särskild blankett via www.sulink.se

Avgifter: Abonnemang 160 kr. Enstaka föreläsningar 50 kr för medlem och 80 kr för övriga

 

Nationalism på ont och gott - Tisdagen 4 september 2018

Kalle Bäck, professor emeritus i historia vid Linköpings universitet.


Kalle Bäck har framför allt intresserat sig för landsbygden och vardagslivets historia och skrivit böcker om bönder, torpare, skithus och svärmödrar. Han har också intresserat sig för kulturarvets historia och kulturell identitet. Dagens föredrag kommer att handla om nationalismen som idé, nationalismens utveckling och historia samt ge exempel på onda och goda resultat.

 

Flyktingarna och den nationella sammanhållningen: Relationen mellan invandringen och nationalstate - Tisdagen2 oktober 2018

Peo Hansen, Professor i statsvetenskap vid Institutet för forskning om migration, etnicitet och samhälle vid Linköpings universitet.


Det finns idag många som ser flyktinginvandringen till Sverige och EU som ett hot mot såväl den nationella sammanhållningen som välfärdsstaten. Nationalistiska traditioner gör sig åter påminda i Europa med starka krav på flyktingstopp och stängda gränser. Medan den svenska regeringen och flera med den ser invandringen som ett hot mot välfärdsstaten är man i en del svenska kommuner av motsatt uppfattning. För dem blir flyktingarna en resurs som väcker framtidstro om återupplivade lokalsamhällen efter årtionden prägladeav avfolkning och krympande skatteunderlag. Den här föreläsningen sätter ljuset på denna paradoxala utveckling och ger en bakgrund till att förstå relationen mellan invandringen och nationalstaten, både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv.

 

Nationalism och den europeiska integrationen: Fallet Polen - Tisdagen 16 oktober 2018

Barbara Törnquist-Plewa, Professor i Öst- och Centraleuropastudier vid Lunds universitet.


Hon forskar omnationalism, identitet och kulturella minnen med fokus på Polen, Ukraina och Vitryssland.Efter järnridåns fall uttryckte flera forna öststater en stark önskan om att så snabbt som möjligt integreras i det demokratiska Europa och flera av dem, som Polen, blev medlemmar i den Europeiska Unionen redan 2004. Nu, femton år senare, ifrågasätter dessa stater EU:s auktoritet och politik. Hur kan detta förklaras? Vilken roll spelar nationalism i denna utveckling och varför verkar den växa i styrka? Föreläsningen tar sig an dessa frågor med Polen som exempel.

 

Språk och nationalism i minoriteternas Spanien - Tisdagen 13 november 2018

Johan Järlehed, Universitetslektor i spanska vid Institutionen för språk och litteratur vid Göteborgs Universitet. Han har i sin forskning inriktat sig på samspelet mellan språk, kultur och identitet i minoriteters nationsskapande. Den har rört sig från minoritetsspråk och nationalism i Spanien till flerspråkighet och segregation i Göteborg.

Den här föreläsningen behandlar förhållandet mellan majoritets- och minoritetsspråk och så kallad central och perifer nationalism i Spanien sedan etablerandet av de autonoma regionerna från slutet av 1970-talet fram till idag. Fokus ligger på Baskien och Galicien men även Katalonien tas upp. I föreläsningen ges en översikt över språksituationen i de tre regionerna samt de sociala, politiska och kulturella utmaningar som minoritetsspråken brottas med idag.

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping