Föredrag och förläsningar

Senioruniversitetets program innefattar varje termin föredrag och enstaka föreläsningar alt föreläsningsserier.

Föredragen kan vara s k månadsföredrag eller reseföredrag. Gemensamt är att en del är kostnadsfria för medlemmarna men att också icke medlemmar deltar mot en avgift. Föredragen annonseras terminsvis och meddelas också via Correns "Linköping idag" spalt

Månadsföredraget omfattar en timme och ämnesvariationen är stor. Föredragshållaren berättar/informerar om ett ämne och/eller yrkeserfarenheter. Vad gäller reseföredragen är avsikten att ge information och inspiration till förkovran avseende resans inriktning och innehåll. Föreldragen är avgiftsbelagda och  annonseras i Correns "Linköping idag" spalt. 

Föreläsning/föreläsningsserie innehåller lärande moment och är av akademisk karaktär och varje tillfälle omfattar 2 timmar.
En föreläsningsserie är upplagd på t ex fyra tillfällen och har ett tema som behandlas ur olika aspekter. Serien erbjuds medlemmar som ett abonnemang för samtliga tillfällen. Serien annonseras terminsvis och anmälan sker enligt gängse rutiner. Deltagarna erhåller ett abonnemangsbevis.
Varje enskild föreläsning inom serien är också öppen för övriga medlemmar såväl som icke medlemmar. Föreläsningarna är avgiftsbelagda och  annonseras i Correns "Linköping idag" spalt. 

OBS! Vi kan endast ta emot anmälningar på tidigare utsända anmälningsblanketter eller via vår webbplats. 
Anmälningar per telefon eller per vanlig e-post beaktas inte!

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping