Medlemsinformation

Medlemsavgiften är 175 kr per år.

Linköpings Senioruniversitet ger för närvarande ut två medlemsblad per år, i maj och i november. De publiceras här på vår webb, men skickas också med post till de medlemmar som valt så och då tillsammans med anmälningsblanketter.

Medlemsbladen innehåller bland annat information om vårens respektive höstens cirklar, resor, föredrag, konstvisningar och musikcaféer.

Under coronapandemin följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsar antalet deltagare per aktivitet.

På grund av detta prioriterar vi våra medlemmar så att enbart de kan delta i våra aktiviteter. Detta gäller således även de aktiviteter som enligt medlemsbladet är öppna även för icke medlemmar.