Vill du bli cirkelledare hos oss?

För att bli cirkelledare behöver du inte vara ämnesexpert, men ha tillräckligt god kunskap och dessutom intresse för att leda och inspirera deltagare.
Alla nya cirkelledare får genomgå en introduktionsutbildning.
Cirklarna ska helst hållas sex gånger per termin och cirkelledarna får ersättning.
Välkommen att kontakta Britt Öster, 0702–02 41 26, eller Kerstin Gustafsson, 0702–91 64 99, om du vill veta mer.

Nu söker Linköpings Senioruniversitet ledare till cirklar i
• Aktiekunskap
• Akvarellmålning
• Filosofi
• Italienska
• Historia
• Latin
• Svenska
• Teckning
• Eget valt ämne

Uppdaterad: 2021-03-09