Coronainformation

2021-03-01
Alla aktiviteter ställs in under mars och april 2021 utom ett fåtal studiecirklar mer information se denna länk.

2021-01-20
Alla aktiviter under januari och februari ställs in enligt beslut vid styrelsemöte.

2020-08-18
Ingen medlemsavgift för 2021!
Styrelsen har beslutat att medlemskapet förlängs till 2021 för alla nuvarande, och under året tillkommande, medlemmar.

Eftersom vi inte kunde ha några aktiviteter under våren 2020 och ej heller kan ha aktiviter annat än utomhus, under hösten 2020, och eftersom möjligheterna för våren 2021 är osäkra, förlängs allas medlemskap till slutet av 2021.

2020-08-18
Alla höstens aktiviteter inställda, utom de som sker utomhus
Till medlemmarna i Senioruniversitetet i Linköping

Ingen verksamhet hösten 2020

Det som hände under senvåren 2020 är tyvärr fortfarande verklighet. Styrelsen har efter moget övervägande beslutat att ställa in samtliga cirklar, föredrag, resor och konstvisningar under hösten 2020. Vi bedömer att hösten är alltför oviss, bl a med utgångspunkt av de scenarier som Folkhälsomyndigheten har presenterat och att Östergötland har uppvisat fler smittade under senaste månaden.
Vi vill inte utsätta er medlemmar för risken för smitta i samband med vår verksamhet.
Vi hoppas att ni har förståelse för vårt beslut. Försiktighetsprincipen är viktig för oss. Vi följer nogsamt regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer att agera skyndsamt om nya direktiv kommer från myndigheterna.
Detta har inte varit ett lätt beslut och vi kan bara hålla med om att världen inte är vad den borde vara, men håll ut, det kommer bättre tider!
Det erbjuds dock några undantag: Naturvandringarna kommer att genomföras som planerat, i och med att de kan genomföras utomhus och konstvisningarna har blivit konstvandringar. Den första äger rum redan nu på fredag den 21 aug. Dock är den redan övertecknad, men det kommer flera under förhösten, håll utkik på hemsidan!
För övrigt så uppmanar vi alla att hålla sig uppdaterade med vad som publiceras på hemsidan. Där kommer vi att annonserat alla nyheter, både negativa och förhoppningsvis fler positiva!!

Margareta Lensell
Ordförande

2020-08-11
Konstvisningar blir konstpromenader
Under hösten 2020 planeras flera konstvandringar.

Fredagen den 21 augusti 2020 kl 13.30 träffas vi på själva bron Stångebro (Storgatans förlängning över till Tanneforssidan)
- Vi beundrar ”Drömmarnas plats” 1999 -2003, ett tredelat konstverk av Maja Spasova född 1959 i Bulgarien.
- Vi vandrar över till Stångåns östra sida fram till ”Minnesstenen över slaget vid Stångebro 1598 ”, okänd konstnär 1898.
- Vi avslutar vid Wolfgang Peter Menzels ”Slaget” 1998. Cirka 150 meters promenad mot Norrköpingsvägen.

Som avslutning dricker vi vårt medtagna kaffe tillsammans framför hotell Scandic. Där finns gräsbänkar ner mot Stångån som ger både bord och stol till kaffet.
Totala längden på vandringen är drygt 500 m.
Närbelägna P-platser är P-huset Druvan och P-platserna Pelargonian och Saab Arena.
VÄL MÖTT till en fin eftermiddag med SU.

Anmälan på hemsidan, fr.o.m. 13 augusti kl. 08:00, obligatorisk. Max 30 deltagare.

Medtag gärna kaffekorg.

Monica Bergdahl, Kristina Bengtsson och Marianne Frisk

2020-08-05
Alla höstens cirklar inomhus ställs in!
På grund av rådande omständigheter – en ännu inte kontrollerad Coronapandemi – så ser vi oss tvungna att ställa in höstens samtliga cirklar som bedrivs inomhus!
Cirklarna På upptäcktsfärd i naturen räknar vi med ska kunna starta som planerat eftersom de går utomhus.

Vi återkommer med löpande information om våra övriga aktiviteter men det ser mörkt ut. Pandemin är långt ifrån över och vi följer noga Folkhälsomyndighetens rekommendationer för både riskgrupper och föreningars verksamhet.

Vi vill verkligen beklaga detta men just nu är det inte säkert att bedriva den verksamhet vi skulle vilja göra. Om förutsättningarna ändras till det bättre kommer vi att göra nya bedömningar.

Vi hoppas på en gynnsammare vår och ber dig noga följa informationen vi publicerar här på vår hemsida.

Senioruniversitetets cirkelgrupp och styrelse

2020-04-02
Angående  cirkelavgifter
Vi har full förståelse för att man känner besvikelse med anledning av att delar av cirkelavgiften inte kan återbetalas. Föreningens styrelse har enhälligt beslutat att ingen återbetalning av cirkelavgifter ska ske. Anledningen är att löner och hyror för lokaler måste betalas enligt avtal. Återbetalningar skulle dessutom innebära en orimlig arbetsbörda för vår ideellt arbetande expeditionspersonal som också tillhör riskgrupperna. Sannolikheten är stor att extrapersonal skulle behöva anställas.

Vi vill i sammanhanget upplysa er om att andra fortbildare ofta tar dubbelt så mycket betalt som SU för motsvarande kurser. 

OBS!
Alla vårens resterande aktiviteter, dvs
- Promenaden 17 april
- Konstvisning 15 maj
- Reseföredrag 23 april
- Månadsföredrag 6 maj
är inställda

2020-04-01

Senioruniversitetet ställer in alla studiecirklar under våren 2020.
Som tidigare meddelats har samtliga Senioruniversitetets cirklar ställts in från och med torsdagen den 19 mars - utom de cirklar som kan genomföras digitalt/online. 
Information om dessa skickas ut av respektive cirkelledare.

Ingen återbetalning av cirkelavgifter kommer att ske enligt beslut i SUs styrelse 2020-03-30.

2020-03-25

Senioruniversitetet ställer in alla resor under våren 2020.
För mer information och detaljer - se Nyheter - Arkiv.

Backa


Uppdaterad: 2021-04-06