Anmälan till Jullunch
Konsert & Kongress, torsdag 7 december 2017
100 Kr för medlem, 300 Kr för icke medlem

Anmälan för en/ två personer.

Anmälan måste vara SU till handa senast 30 november 2017.

Anmälan är bindande efter anmälningstidens slut!

Direkt efter din anmälan får du dels en bekräftelse på skärmen att anmälan är skickad, och dels en epost med bekräftelse

Personuppgifter1

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping