Reseföredrag ht 2018

Tid: Onsdagar kl 14.00. Lokal: Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32.

Pris: Medlemmar gratis. Icke medlemmar 40 kr.

Föredragen ges som en förberedelse inför våra resor, men är givetvis öppna för alla som är intresserade av ämnet.

 Rumänien, ett land för turism och export av arbetskraft - 19 september

Jörgen Ljung, Ek.dr, universitetslektor i Företagsekonomi

Rumänien, som ett av Europas fattigaste länder, har de senaste åren sett en stark ekonomisk uppgång. Samtidigt får fattigdom och utanförskap många att emigrera på kort eller lång sikt. Många av oss möter utsatta EU-medborgare från Rumänien, som tigger om våra pengar.

Jörgen Ljung är ordförande i Biståndsorganisationen Hjärta till Hjärta och har i den egenskapen besökt Rumänien flera gånger per år. De projekt som Hjärta till Hjärta bedriver i Rumänien inrymmer både framgång och hopp, men samtidigt behövs stort tålamod och mycket envishet för att inte ge upp.

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping