Månadsföredrag ht 2017

Föredragen omfattar ca 1 timme och efteråt finns tid till frågor/diskussioner och en stunds samvaro över en kopp kaffe.
Föredragen annonseras i Corren under ”Linköping idag”.
Tid: Onsdagar kl 14.00. Lokal: Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32
Pris: Medlemmar gratis. Icke medlemmar 40:-

Luther då och nu – en historisk person som ännu berör - 27 september
Johannes Söderberg, präst och TV-producent.

I över tjugofem år har Johannes pendlat mellan altarbord och kontrollbord, som församlingspräst på 90talet
och de senaste tjugo åren som tv-producent av SVT:s förkunnelseprogram.
Martin Luther, 1483-1546 var en tysk präst, munk och teolog/professor vid universitetet i Wittenberg,
känd som den som initierade den protestantiska reformationen. Martin Luther är kanske mest berömd för att han
anslog sina 95 teser mot avlaten/handeln med avlatsbrev/ på dörren till Slottskyrkan i Wittenberg.
Det sägs att det var den 31 oktober 1517 och detta datum har kommit att ses som reformationens födelsedag.
I år är det alltså 500 år sedan detta hände.

Varför idealiserade så många svenskar den östtyska staten? - 11 oktober
Barbro Eberan, fil dr.

Barbro Eberan, en i Hamburg bosatt svensk journalist och författare, doktorerade i germanistik vid
Stockholms universitet 1983. I sin avhandling analyserade hon diskussionerna i Tyskland efter krigsslutet
1945 kring frågan om skulden till Förintelsen. Hennes bok kom ut på ett tyskt förlag och väckte internationell
uppmärksamhet. Sedan dess har hon arbetat internationellt med skuldfrågan och anlitats som expert av Europarådet.

I Sverige skriver hon artiklar i olika pressorgan och ger ut bokserien Tysk-europeisk historia i nazismens skugga.
I sitt föredrag belyser hon skillnaden mellan de två tyska staterna och skildrar konflikterna mellan öst- och västtyskar efter
återföreningen. Hon förklarar också varför svenskar idealiserade den östtyska staten och varför många idag förnekar sin dåtida fascination.

Kan man förstå hjärnan? - 1 november
Christer Svensson, professor em.

Christer Svensson är professor emeritus i elektroniska komponenter vid Linköpings Universitet.
Vid sidan av sitt ordinarie verksamhetsområde har Christer Svensson speciellt intresserat sig för hjärnan som han
ser som ett mycket utmanande forskningsområde. Då han yrkesmässigt sysslar med informationsbehandling med elektronik,
är det för honom intressant att studera hur naturen åstadkommer informationsbehandling.

Den mänskliga hjärnan är den mest komplicerade struktur vi känner. Är det möjligt att förstå hur den fungerar? Christer Svensson ger i sitt föredrag några nycklar som skulle kunna möjliggöra en sådan förståelse. En nyckel är själva nervcellens uppbyggnad och hur den kommunicerar med andra nervceller. En annan är hur hjärnans uppbyggnad skapas ur en kombination av arv och erfarenheter. En tredje hur ärvda funktioner kan återanvändas till nya tillämpningar.

Från häst till drivare - 22 november
En exposé över den tekniska utvecklingen inom skogsbruket sedan 1950-talet
Urban Olsson
, fd skogsteknisk chef, Södra Skogsägarna i Växjö.

Genom fortlöpande mekanisering av skogsarbetet under andra halvan av 1900-talet har produktiviteten ökat kraftigt. Den har gått från ca 2 m³ virke per dagsverke på 1950-talet till 24 m³ i början av 2000-talet. Urban Olsson, som verkat inom skogsägarrörelsen, ger en översikt över hur detta har gått till. Han ger också en inblick i vilka fördelar och nackdelar det inneburit beträffande skogsarbetarnas arbetsvillkor.

Södra Skogsägarna är en medlemsägd organisation för privata skogsägare och erbjuder hjälp med skogsförvaltning samt vidareförädlar virket i egna sågverk och massaindustrier.

 

 

 

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping