Hur anmäler jag mig till en aktivitet?

Anmälan görs på webbplatsen www.sulink.se.

  1. Välj Till anmälningar i menyn Aktiviteter i huvudmenyn.
  2. Välj Anmälningar i högermenyn under den gula inloggningsrutan.
  3. Välj önskad Aktivitet.
  4. Klicka på blå rutan Anmäl dig / Anmäl par i kolumnen TILL ANMÄLAN.
  5. Fyll i önskade fält.
  6. Klicka på blå rutan Genomför anmälan.
  7. Vänta på kvittens: Anmälan klar.

OBS: Om det är tomt i kolumnerna LEDIGA PLATSER och TILL ANMÄLAN innebär detta att anmälan inte behövs eller att den ska ske direkt till extern arrangör.