Månadsföredrag ht 2019

Månadsföredrag 

Version 2019-04-18

Bilaga: 4 bilder

Pelle Johansson. Fotograf: Maria Klingberg

Inger Enqvist. Fotograf: Alberto Mingueza.

Martin Kylhammar. Foto: Stefan Tell

Kaj Kjellström. Foto: Dick Kjellström

Föredragen omfattar ca en timme och annonseras i Corren under ”Linköping idag” och på www.sulink.se

Tid: Onsdagar kl 14.00-15.00
Lokal: Vagnhallen, Fontänen, Västra Vägen 32, Linköping

Onsdagen den 4 sep
Binas betydelse för människan eller världens äldsta yrke

Pelle Johansson, ordförande i Linköpings biodlarförening

Linköpings Biodlareförening har tilldelats Linköpings Kommuns miljö-och naturvårdsstipendium med motiveringen: "Biodling är mycket viktig för den ekologiska balansen. Bins pollinering är en viktig ekosystemtjänst som minskar risken för att växtarter dör ut. Ett problem idag är att bin minskar i samhället"      

Onsdagen den 9 okt
Hur Sverige valde att steg för steg montera ner kvaliteten i sin grundskola från 1962 till idag 

Inger Enkvist, professor emerita i spanska vid Lunds Universitet 

Bland Inger Enkvists senaste böcker om utbildning märks "Svenska skolreformer från 1962 till 1985 och personerna bakom dem" (2016). Hon är en av medförfattarna till "Kunskapssynen och pedagogiken" (2017). Våren 2019 publicerade hon tillsammans med en spansk historiker "Erövringen av Amerika. Spanien och den Nya Världen."

Från införandet av grundskolan 1962 och fram till idag har svensk utbildning varit starkt influerad av idén med social ingenjörskonst, dvs. att man ska ändra samhället genom att ändra skolan. Det är inte en respekt för kunskap som stått i centrum och inte heller att varje elev skulle kunna nå så långt som möjligt. Föredraget försöker ge en insikt i varför ett tidigare välfungerande utbildningssystem har fått problem.

Onsdagen den 20 nov
Verner von Heidenstams och Kate Bangs hemliga liv

Martin Kylhammar, professor vid Linköpings universitet, gästprofessor vid Sorbonne och ledamot av Vetenskapsakademien. 

Hans senaste böcker är biografin ”Ett hemligt liv: Verner von Heidenstam och Kate Bang" (2019) och ”Bland resenärer och kosmopoliter: Svensk kultur inför utlandet” (2017).

Ett föredrag om en tid och en tillvaro mellan första och andra världskriget, om ett kvinnoöde och en Nobelpristagares tjugo tysta år

Onsdagen den 4 dec
Bland Gästgivare och Hållkarlar  

Kaj Kjellström

Föreläsaren har varit anställd vid Lantmäteriet i Östergötland. Han är författare till de tre böckerna om gästgiveriets och skjutsväsendet historia i Östergötlands, Jönköpings och Kalmar län. På vidstående bild finns också hans medarbetare Inga-Britt Larsson. 

Kaj skriver för närvarande om skjutsväsendet i Södermanland. Föreläsaren kommer att berätta om hur det var att resa i Östergötland före automobilernas och omnibussarnas tid. Resandet var då dyrt, tog tid och krävde hästbyte, förtäring och natthärbärge. Ofta blev det bråk med skjutsbönderna, som nödgades lämna sina sysslor, då skjutsbudet kom.

Detaljer

Startar 2019-09-04
Slutar 2019-12-04
Pris Gratis

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping