Föreläsningsserie: Nedslag i modern konst - med fokus på kvinnliga konstnärer

Nedslag i modern konst – med fokus på kvinnliga konstnärer

Linköpings Senioruniversitet erbjuder i höst en serie föreläsningar med inriktning mot modern konst. Under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet kom en ny våg av konstriktningar, som bröt mot tidigare konventioner. Här har kvinnorna ofta glömts bort och en tanke med serien är att lyfta fram några av dessa tidigare bortglömda konstnärskap, en annan hur man kan spåra influenser från tidigare epoker och konstnärer i dagens konst.

Tid och lokal: Tisdagar kl. 14.00-15.30 i Vagnhallen, Fontänen Västra vägen 32.

Serien omfattar fyra föreläsningar och som medlem kan du köpa ett abonnemang fört hela serien eller delta i enstaka föreläsningar. Du kan köpa abonnemanget här och får då faktura på beloppet. Då måste du göra detta senast 2 september. Men du kan också köpa det på plats. Enstaka föreläsningar betalas på plats.
Pris: Abonnemang 160 kr. Enstaka föreläsningar kostar 50 kr för medlem och 80 kr för övriga.

Kvinnliga konstnärer i Norrköpings Konstmuseums samling – 1 oktober

Bonnie Festin är Intendent vid Norrköpings Konstmuseum med inriktning på utställningar, program och undervisning. Hon har också skrivit fem böcker om arkitektur och konst.

Föreläsningen börjar på 1880-talet med Eva Bonnier och avslutar med fotografiet av Annika Karlsson Rixon från 1997. Frågor som tas upp under föreläsningen är: Vad fanns det för särskilda hinder för kvinnliga konstnärer under 1880-talet, Vilka hinder finns det idag? Varför ser konstsamlingarna ut som de gör?

På vindlande stigar genom konsthistorien I – 15 oktober

Susanne Glöersen är konstvetare och har under många år varit cirkelledare i konsthistoria inom bland annat Seniorunversitetet.

Monika Minnhagen Alvsten är etnolog och konstvetare och har varit yrkesverksam inom museibranschen på bland annat Östergötlands Museum och Riksantikvarieämbetet.

Med utgångspunkt i några samtida målningar följer föreläsarna teman som ljusbehandling, komposition, motiv och influenser genom konsthistorien.

På vindlande stigar genom konsthistorien II – 5 november

Susanne Glöersen och Monika Minnhagen Alvsten

Detta är en fristående fortsättning på föregående föreläsning där föreläsarna använder samma angreppssätt som ovan på ytterligare ett antal samtida målningar.

Hilma af Klint – abstrakt pionjär och kartläggare av andliga världar. – 12 november

Ylva Hillström är konstvetare och verksam som intendent inom Förmedling vid Moderna Museet i Stockholm. Hon har särskilt intresserat sig för Hilma af Klint och esoteriska strömningar i det tidiga 1900-talets konst.

Hilma av Klint började måla sina icke-föreställande och symbolmättade bilder redan 1906. Det var flera år innan Kandinsky och Malevitj nådde fram till det som brukar betraktas som den tidigaste 

Detaljer

Startar 2019-10-01 14:00
Slutar 2019-11-12 16:00
Registrering startar 2019-05-27 10:00
Anmälan stängs 2019-09-02 23:00
Pris 160 kr. Abonnemang på 4 föreläsningar
Logga in för att boka dig till detta evenemang

Linköping

Linköping

Linköping

Linköping