Studiecirklar, vt 2021

Våren 2021:

Alla studiecirklar - förutom digitala och de med överenskommelse om begränsat antal deltagare - är inställda. För mer information se länken nedan.


För anmälan och deltagande i våra cirklar krävs att du är medlem i Senioruniversitetet i Linköping. Studiecirklarna anordnas i samarbete med Folkuniversitetet. Anmälningar kan endast göras via denna länk eller på anmälningsblanketterna som följde med Medlemsbladet. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi begränsar därför maximalt antal deltagare vid samtliga evenemang, efter vad som gäller vid respektive tillfälle.


Mer information om cirklarna:

  • För att skapa rättvisa mellan webb- och pappersanmälningar kommer alla anmälningar att ankomststämplas med sista datum för anmälan för aktuell period. De behandlas vid ett och samma tillfälle.
  • Platser i cirklar med för många anmälda kommer att lottas. Vid cirklar som löper över flera terminer har man förtur om man följer kursnivåerna.
  • Skriftlig kallelse och faktura skickas cirka 14 dagar före cirkelstart.
  • OBS! Välj Faktura! Förbetala inte med kort!

När du anmäler dig via webben får du en bekräftelse på att anmälan är mottagen. Eftersom vi även tar emot anmälningar via vanlig post går det dock inte att lita på uppgifterna på webben om att det finns platser kvar i en cirkel eller att du fått en plats. Vid eventuell överteckning lottas nämligen platserna efter anmälningstidens utgång.

Först när du får kallelse och faktura har du en säker plats i cirkeln.
Om du inte får plats meddelar vi detta kort efter anmälningstidens utgång. För mer information kontakta SU:s expedition.