Studiecirklar

Hösten 2021:
Höstens studiecirklar presenteras och anmälan öppnar den 2 juni 2021.
Sista anmälningsdag är den 1 augusti 2021.


För anmälan och deltagande i våra cirklar krävs att du är medlem i Linköpings senioruniversitet. Studiecirklarna anordnas i samarbete med Folkuniversitetet. Anmälningar kan endast göras via denna länk eller på anmälningsblanketterna som följde med Medlemsbladet. Anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi begränsar därför maximalt antal deltagare vid samtliga evenemang, efter vad som gäller vid respektive tillfälle.


Mer information om cirklarna:

  • OBS! Välj Faktura! Förbetala inte med kort!
  • För att skapa rättvisa mellan webb- och pappersanmälningar kommer alla anmälningar att ankomststämplas med sista datum för anmälan för aktuell period. De behandlas vid ett och samma tillfälle. *
  • Platser i cirklar med för många anmälda kommer att lottas. * Vid cirklar som löper över flera terminer har man förtur om man följer kursnivåerna.
  • Skriftlig kallelse och faktura skickas cirka 14 dagar före cirkelstart.

*) När du anmäler dig via webben får du en bekräftelse på att anmälan är mottagen och att du fått en plats. Men eftersom vi tar emot anmälningar även via vanlig post så lottas platserna efter anmälningstidens utgång vid överteckning.
Först när du får kallelse och faktura har du en säker plats i cirkeln.
Om du inte får plats meddelar vi detta kort efter anmälningstidens utgång. För mer information kontakta SU:s expedition.

Uppdaterad: 2021-05-26