Musikcaféer

Om inget annat anges gäller tid, dag och lokal enligt nedan.

Lördagar kl. 14.00-15.00 (cirka).
Lokal: Equmeniakyrkan (f.d. Missionskyrkan), Mariasalen, Drottninggatan 22.
Serveringen påbörjas cirka kl. 13.30 och programmet startar kl. 14.00.

Pris inklusive kaffe/te och bröd: Medlemmar 130 kr, icke medlemmar 150 kr. 

Betalning sker med Swish. I undantagsfall kan betalning göras i efterhand; då erhåller deltagaren en nota med uppgifter om aktivitet, datum, namn på deltagare, SU:s kontonummer samt belopp att betala. Uppföljning av att betalning skett kommer att göras.

Välkommen!

För tillfället finns det inga aktiviteter här. Kom tillbaka längre fram.