2022 Föreläsningsserie "Från Liunga.Kaupinga till Linköping 2060", 8 november

Stadens utveckling under åren 1800-1900

Alexandru Babos

Alexandru Babos är arkitekt, har disputerat i arkitekturhistoria och arbetar sedan 2015 med vård, bruk och utveckling av våra fysiska miljöer som stadsantikvarie på Linköpings kommun.
- Kulturmiljön ligger i mitt fokus, eftersom den lyfter fram platsens själ och tydliggör dess historia, vilken i alla tider varit en viktig resurs och inspirationskälla för mänskligheten. Att tillföra nya kvaliteter och funktioner inom värdefulla kulturmiljöer kräver lika mycket respekt och förtroende som kreativitet, kompetens och kunskap, säger han.

Betalnings sker med Swish. Ingen föranmälan krävs.

Detaljer

Datum 2022-11-08
Pris 60 kr för medlemmar, 100 kr för övriga