2022 Föreläsningsserie "Från Liunga.Kaupinga till Linköping 2060", 18 oktober

Hus och människor i Linköping 1600-1850

Göran Tagesson

Göran Tagesson är docent i historisk arkeologi och forskare vid Uppsala universitet. Han har sedan tidigt 1980-tal arbetat med uppdragsarkeologi i bland annat Linköping. 2002 kom avhandlingen Biskop och stad: aspekter av urbanisering och lokala rum i medeltidens Linköping. Under de senaste tio åren har Tagesson jobbat med hus, hushåll och boende under tidig modern tid (1600-1850). Föredraget kommer att handla om Linköping under den här perioden, hur stadens bebyggelse, människors livsvillkor och boende förändrades med utgångspunkt i ett antal människoöden.

Betalning sker med Swish. Ingen föranmälan krävs.

Detaljer

Datum 2022-10-18
Pris 60 kr för medlemmar, 100 kr för övriga