2022 Föreläsningsserie "Från Liunga.Kaupinga till Linköping 2060", 22 november

Hur Linköping beräknas växa – nu och i framtiden

Robert Engblom

Robert Engblom är utbildad planeringsarkitekt. Han har arbetat med strategisk stadsutveckling och översiktsplanering i bland annat Linköping och Uppsala. I Linköping har han erfarenhet från arbete med utvecklingsplan för Linköpings ytterstad, utvecklingsprojektetet Framtidens stadskärna samt riktlinjer för bostadsförsörjningen.
I föreläsningen ger Robert Engblom, med fokus på staden, en överblick av Linköpings utvecklingssteg från i dag till fram emot år 2060.

Betalning sker med Swish. Ingen föranmälan krävs.

Detaljer

Datum 2022-11-22
Pris 60 kr för medlemmar, 100 kr för övriga