2021 Föredrag - 24 november Medlöperi och motstånd

Medlöperi och motstånd – Nazismen i Linköping och Norrköping

Johan Perwe 1
Johan Perwe

Hur såg nazismen respektive motståndet ut i Linköping och Norrköping under 1930-talet och krigsåren? Vad skilde de båda städerna åt? Var de antidemokratiska krafterna starkare i lärdoms- och garnisonsstaden än i arbetar- och hamnstaden? Johan Perwe är forskare, historiker, journalist och författare, verksam vid myndigheten Forum för levande historia. Han berättar om pronazism och antinazism och lyfter fram de gömda och glömda berättelserna. Inte bara i negativ bemärkelse. Han lyfter även fram de antinazistiska kämparna. Johan Perwe arbetar på en bok om nazismen i Linköping. Den beräknas komma ut hösten 2021. Utställningen Medlöperi och motstånd – nazismen nu och då, som visas på Norrköpings Stadsmuseum fram till och med 22:e augusti 2021, bygger på Perwes bok Mörkläggning: nazismen och motståndet i Norrköping 1933-1945. Johan Perwe har rötter i Östergötland och i Halland. Han är uppvuxen i Norrköping och i Träslövsläge utanför Varberg.

Detaljer

Datum 2021-11-24
Anmälan öppnar 2021-11-10
Lediga platser 50
Pris 50 kr
Plats Fontänen