Månadsföredrag

Om inget anges, så gäller veckodag, klockslag, lokal och pris enligt nedan:

Tid: Onsdagar kl. 14.00-15.15 (cirka).
Lokal: Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 42.
Pris per gång: Medlemmar 50 kr, övriga 100 kr.

Betalning sker med Swish. I undantagsfall kan betalning göras i efterhand; då erhåller deltagaren en nota med uppgifter om aktivitet, datum, namn på deltagare, SU:s kontonummer samt belopp att betala. Uppföljning av att betalning skett kommer att göras.

Välkommen !

07
dec
2022

2022 Tjugo år i Linköping 1980-1999, 7 december

2022-12-07 14:00 -15:15
50 kr för medlemmar, 100 kr för övriga

Månadsföredrag: 20 år i Linköping – 1980-1999

Hans Nilsson

Onsdagar kl. 14.00-cirka 15.15.
Lokal: Vagnhallen, Fontänen, Västra vägen 32. Pris: Medlemmar 50 kr, övriga 100 kr Välkommen!