Skip to main content

»Eld i berget« – om gruvbrytningen i Garpenberg från forntid till nutid

Föredragshållare: Eva-Lena Bard

Lokal: Wallenbergssalen på Länsmuséet

I Garpenberg i sydöstra Dalarna, två mil från Hedemora, ligger ett av landets äldsta gruvområden. Där har gruvverksamhet förekommit sedan omkring 400 f.Kr. I Gruvsjön har man hittat smält koppar som daterats till 375 f.Kr. Spår av den tidiga järn- och kopparframställning finns fortfarande kvar – om man vet var man ska leta.

Gustaf Vasa köpte en gård och inrättade en kungsgård i Garpenberg, och Erik XIV har varit där och övervakat arbetet i gruvorna. Metallerna gav landet goda inkomster.

Eva-Lena Bard berättar om en av våra äldsta gruvorter. Hon har varit bosatt i Garpenberg i många år och har forskat om levnadsvillkoren bland arbetare och brukspersonal, men också om bruksherrarnas liv. De som förvärvade, ärvde och fördärvade bruket(en). Men det finns förstås driftiga kvinnor. Ett exempel är Elisabet Hansdotter Funck som i slutet av 1600-talet regerade över Garpenbergs bruk, Avesta kopparbruk, Avesta myntverk, Larsbo bruk, medan mannen, Johann Funck, var assessor på Bergskollegium i Stockholm. Efter hans död ledde hon bruken i ytterligare 40 år.

I dag är Garpenberg Sveriges äldsta gruva som fortfarande är i drift. Där bryts komplexmalm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld.

Gruvan ägs av Boliden och rankas som en av världens modernaste.

Eva-Lena Bard var tidigare journalist, föreläsare och guide. Hon har gett ut fyra böcker, varav en barnbok, om gruvhistorien och järnet i Garpenberg.

Detaljer

Datum 22 november 2023
Pris Gratis för medlemmar, 100 kr för övriga