Coronainformation

Backa

2020-04-02

Angående  cirkelavgifter
Vi har full förståelse för att man känner besvikelse med anledning av att delar av cirkelavgiften inte kan återbetalas. Föreningens styrelse har enhälligt beslutat att ingen återbetalning av cirkelavgifter ska ske. Anledningen är att löner och hyror för lokaler måste betalas enligt avtal. Återbetalningar skulle dessutom innebära en orimlig arbetsbörda för vår ideellt arbetande expeditionspersonal som också tillhör riskgrupperna. Sannolikheten är stor att extrapersonal skulle behöva anställas.

Vi vill i sammanhanget upplysa er om att andra fortbildare ofta tar dubbelt så mycket betalt som SU för motsvarande kurser. 

OBS!
Alla vårens resterande aktiviteter, dvs
- Promenaden 17 april
- Konstvisning 15 maj
- Reseföredrag 23 april
- Månadsföredrag 6 maj
är inställda

2020-04-01

Senioruniversitetet ställer in alla studiecirklar under våren 2020.
Som tidigare meddelats har samtliga Senioruniversitetets cirklar ställts in från och med torsdagen den 19 mars - utom de cirklar som kan genomföras digitalt/online. 
Information om dessa skickas ut av respektive cirkelledare.

Ingen återbetalning av cirkelavgifter kommer att ske enligt beslut i SUs styrelse 2020-03-30.

2020-03-25

Senioruniversitetet ställer in alla resor under våren 2020.
För mer information och detaljer - se Nyheter - Arkiv.

Backa